SZKOLENIE „POZNAJ NIUANSE RODO z FBC”

Najbliże szkolenie odbędzie się: informację podamy wkrótce

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku, zwanego rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych (RODO). Omówienie pod kątem wprowadzanych zmian oraz wskazanie, jak i kiedy wdrażać nowe obowiązki wynikające z RODO.

ADRESACI SZKOLENIA:

– Przedsiębiorcy,
– Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji,
– Osoby odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
– Pracownicy działów prawnych, IT i compliance.

PROGRAM SZKOLENIA:

 szkolenie jednodniowe

Program szkolenia FBC RODO

Godz. Temat
Metoda szkolenia
(wykład, ćwiczenie)
Czas

(w min.)

9:00 Podstawowe informacje i definicje z rozporządzenia. Wykład 30
9:30 Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych oraz kategorie danych osobowych. Wykład 30
10:00 Inspektor Ochrony Danych- kiedy jest obowiązek wyznaczenia oraz zadania Inspektora Ochrony Danych. Wykład 30
10:30 Przerwa kawowa 15
10:45 Ochrona danych osobowych w praktyce – obowiązki przy przetwarzaniu danych po stronie administratora i procesora. Wykład 60
11:45 Prawa i obowiązki podmiotów (osoba fizyczna, Administrator Danych). Wykład 30
12:15 Nowe podejście do bezpieczeństwa danych osobowych – risk management. Na przykładach Grupy Roboczej 29. Wykład i ćwiczenia 75
13:30 Przerwa Obiadowa 30
14:00 Konsekwencje naruszenia zasad przetwarzania danych oraz nowe zasady kontroli. Wykład 30
14:30 Wdrożenie RODO – lista kontrolna. Wykład i ćwiczenia 90
16:00 Panel dyskusyjny. 60

 

METODYKA SZKOLENIA:

Wykłady, ćwiczenia grupowe i indywidualne, dyskusja moderowana i studia przypadków.

DOKUMENT WYSTAWIANY PO SZKOLENIU:

Certyfikat „Przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO”

EFEKTY SZKOLENIA:

Znajomość zmian wynikających z wejścia w życie RODO, oraz nabycie umiejętności wdrażania rozporządzenia w organizacji. Poznanie wymogów ustawowych wraz z praktycznymi rozwiązaniami.

CENA SZKOLENIA:

690 zł netto, rabaty w przypadku zgłoszeń grupowych