Mirosław Maj

More than 20 years of experience in ICT security. Founder and president of the Cybersecurity Foundation, CEO of the ComCERT company, a former leader of CERT Polska team. In 2017-2018 he was the adviser to the Minister of National Defence of Polska on planning cyberdefence capabilities and building organizational structures as well as establishing international cooperation on the eld of cyberdefence. Initiator of Polish Civic Cyberdefence organization.
He is the member of Trusted Introducer team being responsible for accreditation and certi cation of CERTs.
European Network Information Security Agency expert and co-author of many ENISA publications including CERT exercises and papers on improvement the CERT coordination. He organized cyber exercises in Poland and Georgia for energy, banking and telecommunication sectors. Speaker on many international conferences including the FIRST conferences. He is also the orgniser of ve editions of the cyber exercises Cyber-EXE Polska and SECURITY CASE STUDY conference.

Przemysław Chomentowski

Currently working as a Cybersecurity Engineer. He implements comprehensive projects in the field of CSIRT and SOC development. Information Security Management System (ISO/IEC 27001) Internal auditor. He has experience in implementing information protection policies using ISO/IEC 27001 and in planning and implementing security policies for infrastructure and digital information based on ISO/IEC 27001, 27002, 27005.

Marcin Fronczak

Certyfikowany audytor oraz ekspert w zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem IT – CISA, CIA, CRISC, ISO 27001 LA. Przez wiele lat zarządzał bezpieczeństwem IT w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym oraz wykonywał audyty bezpieczeństwa obszaru IT/OT dla operatora infrastruktury krytycznej. Założyciel polskiego oddziału Cloud Security Alliance. Pierwszy w Polsce posiadacz certyfikatu i trener z zakresu bezpieczeństwa chmur Certified Cloud Security Knowledge (CCSK).

Kamil Gapiński

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania koncentrują się na mierzeniu skutków naruszeń bezpieczeństwa IT dla gospodarek narodowych. Śledzi trendy w obszarze rewolucji przemysłowej 4.0 pod kątem cyberbezpieczeństwa OT. Na zmianę w prywatnym biznesie i organizacjach pozarządowych, celuje w dobrą współpracę pomiędzy tymi instytucjami. Miłośnik science-fiction, PS4, czasem czyta reportaże i analizy na temat obszaru postsowieckiego.

Cyprian Gutkowski 

Prawnik. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji), oraz podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji. Jest ekspertem w zakresie ochrony danych osobowych i miękkiego cyberbezpieczeństwa.

Beata Kałowska

W zespole Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń od 5 lat. Odpowiada za współpracę z partnerami Fundacji oraz zajmuje się projektem Security Case Study. Wcześniej przez wiele lat związana z sektorem bankowym. Pełniła funkcję kierownika zespołu ds. scoringu i ratingu. Pracowała w takich bankach jak: Millennium BIG Bank S.A., ING Barings, PBK S.A., Bank Przemysłowo Handlowy PBK S.A., BPH S.A. Większość czasu poświęcając ryzyku kredytowemu implementując metody ratingów wewnętrznych, monitorując i kalibrując modele scoringowe, zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji modeli, ich udoskonalaniem, testowaniem, wdrażaniem.

Aleksandra Kopciuch

Ekspertka w zakresie wdrażania systemów bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania incydentami w wymiarze procesowo-organizacyjnym. Certyfikowany audytor wiodący zgodnie z normą ISO/IEC 27001. Otrzymała wyróżnienie One of the Top20 Women in Cybersecurity od Fundacji Perspektywy. Jest absolwentką kierunku obronność państwa na Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień cyberbezpieczeństwa, nowych technologii i operacji informacyjnych. Jest autorką publikacji i artykułów, występowała jako prelegent na konferencjach branżowych.

Adrianna Maj

Koordynuje działalność PR Fundacji od 2011 roku. Absolwentka dwóch uczelni artystycznych. Posiada bardzo duże doświadczenie we wdrażaniu projektów PR-owych i marketingowych pracując z takimi markami jak PZ Cussons, Nestle, Gerber, Polpharma, BAYER, Reckitt Benckiser. Przez wiele lat pracowała dla lidera rynku kreatywnego White Cat Studio. W FBC pełnienia funkcję menadżera PR.

Ewa Matusiak

A graduate of Polish Studies at AMU. At the Foundation, he runs social media (Facebook, Twitter, LinkedIn) and takes care of the linguistic side of the articles. She is keenly interested in privacy topics and popularizing security in the community. In his spare time, he explores the knowledge of cybersecurity.

Maciej Pyznar

Maciej Pyznar – Director for Strategic Projects in ComCERT SA | volunteer of the Cybersecurity Foundation

Maciej Pyznar has several years of experience in the field of broadly understood security. Before joining ComCERT, he worked for 10 years at the Government Center for Security  – government agency responsible for crisis management and critical infrastructure protection In GCS, he dealt with planning and programming activities in the field of critical infrastructure protection. He is co-responsible for development of the documents related to critical infrastructure, including:

 1. National Critical Infrastructure Protection Program,
 2. Standards and good practices for the protection of critical infrastructure – industrial automation in the oil, gas and power sectors
 3. Critical infrastructure security standards:
  • ensuring personal safety – minimum requirements,
  • ensuring physical security – minimum requirements,
  • ensuring ICT security – minimum requirements.

At ComCERT, he manages the Service Department, which provides services in the field of:

 1. Security Operation Cernter,
 2. cybersecurity processes,
 3. CERT.

For years he has been cooperating with the Cybersecurity Foundation, including taking part in the organization of all editions of the Cyber-EXE PolskaTM exercises. He is not a certificate collector.