Mirosław Maj

More than 20 years of experience in ICT security. Founder and president of the Cybersecurity Foundation, CEO of the ComCERT company, a former leader of CERT Polska team. In 2017-2018 he was the adviser to the Minister of National Defence of Polska on planning cyberdefence capabilities and building organizational structures as well as establishing international cooperation on the eld of cyberdefence. Initiator of Polish Civic Cyberdefence organization.
He is the member of Trusted Introducer team being responsible for accreditation and certi cation of CERTs.
European Network Information Security Agency expert and co-author of many ENISA publications including CERT exercises and papers on improvement the CERT coordination. He organized cyber exercises in Poland and Georgia for energy, banking and telecommunication sectors. Speaker on many international conferences including the FIRST conferences. He is also the orgniser of ve editions of the cyber exercises Cyber-EXE Polska and SECURITY CASE STUDY conference.

Kamil Basaj

Kierownik projektu badań i monitoringu polskojęzycznego środowiska informacyjnego w cyberprzestrzeni INFO OPS Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Założyciel i redaktor projektu propagującego wiedzę o zjawisku obcego oddziaływania informacyjnego, dezinformacji i propagandy @Disinfo_Digest. Konsultant projektów badawczych nad zjawiskami oddziaływania informacyjnego i psychologicznego.

Kamil Gapiński

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania koncentrują się na mierzeniu skutków naruszeń bezpieczeństwa IT dla gospodarek narodowych. Śledzi trendy w obszarze rewolucji przemysłowej 4.0 pod kątem cyberbezpieczeństwa OT. Na zmianę w prywatnym biznesie i organizacjach pozarządowych, celuje w dobrą współpracę pomiędzy tymi instytucjami. Miłośnik science-fiction, PS4, czasem czyta reportaże i analizy na temat obszaru postsowieckiego.

Cyprian Gutkowski 

Prawnik. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji), oraz podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji. Jest ekspertem w zakresie ochrony danych osobowych i miękkiego cyberbezpieczeństwa.

Adrianna Maj

Koordynuje działalność PR Fundacji od 2011 roku. Absolwentka dwóch uczelni artystycznych. Posiada bardzo duże doświadczenie we wdrażaniu projektów PR-owych i marketingowych pracując z takimi markami jak PZ Cussons, Nestle, Gerber, Polpharma, BAYER, Reckitt Benckiser. Przez wiele lat pracowała dla lidera rynku kreatywnego White Cat Studio.  W FBC oprócz pełnienia funkcji menadżera PR, odpowiada za prowadzenie akcji uświadamiających Fundacji.

Elżbieta Nowicka

Absolwentka studiów informatycznych Politechniki Wrocławskiej, na której następnie pracowała jako nauczyciel akademicki. Pełniła funkcję Specjalisty w Zespole Projektów Bezpieczeństwa IT w CERT Polska w NASK. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie badań nad cyberbezpieczeństwem. Brała udział w wielu międzynarodowych projektach z zakresu bezpieczeństwa internetowego (m.in. PR7 WOMBAT, FISHA, HoneySpider Network). Współautorka materiałów szkoleniowych Europejskiej Agencji ENISA dla zespołów CERT. Wśród jej zainteresowań badawczych znajdują się m.in. zagadnienia dotyczące rozwoju strategii, systemu edukacji oraz tworzenia ekosystemów cyberbezpieczeństwa.

Przemysław Szulecki

Ekspert w obszarze IT Security. Współpracujący z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń od 2017 roku. Związany z cyberbezpieczeństwem od ponad 7 lat. Prowadził oraz uczestniczył w projektach związanych z bezpieczeństwem IT dla różnych branż od paliwowej, energetycznej, doradczej przez ubezpieczeniowe i bankowe. Jego doświadczenie w różnych branżach pozwala na prowadzenie szkoleń oraz doradztwo dla zarządów czy rad nadzorczych a także współpracy przy optymalizacji działań departamentów bezpieczeństwa oraz SOC / SAC i departamentów zarządzających bezpieczeństwem. Dodatkowo szlifuje i rozwija techniczne aspekty bezpieczeństwa w rozwiązaniach IOT oraz bierze udział w programach typu back bounty / hack the box.