Mirosław Maj

Mirosław Maj od 2010 r. jest założycielem i prezesem Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz wiceprezesem spółki ComCERT SA. Jest doradcą Ministra Obrony Narodowej. Wcześniej związany z NASK, gdzie kierował zespołem CERT Polska. Był członkiem stałego zespołu ds. cyberbezpieczeństwa RP powołanego przez szefa BBN. Prowadzi wykłady z bezpieczeństwa teleinformatycznego na UJ, PJWSTK i SGH. W ramach Fundacji uczestniczy w wielu projektach, w tym propagujących wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa. Jest pomysłodawcą i inicjatorem powołania Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony jako ochotniczej organizacji wspierającej system cyberbezpieczeństwa RP.

W 2012, 2013, 2014 i 2015 roku koordynował pierwsze w Polsce ćwiczenia z ochrony w cyberprzestrzeni – Cyber-EXE™ Polska. Uczestniczył w budowaniu nowych CERT-ów w Polsce i zagranicą. Koordynował NATO-owski projekt CLOSER, dzięki któremu powstały CERT-y w Gruzji, Mołdawii, Armenii i Azerbejdżanie. Współorganizuje współpracę CERTów europejskich w ramach inicjatywy Trusted Introducer i GEANT TF-CSIRT. Blisko współpracuje z europejską agencją ENISA, będąc członkiem tematycznych grup roboczych i współautorem wielu opracowań wydawanych przez Agencję.

Od kilkunastu lat jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych cyberbezpieczeństwu. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu konferencji Security Case Study.

Kamil Basaj

Kierownik projektu badań i monitoringu polskojęzycznego środowiska informacyjnego w cyberprzestrzeni INFO OPS Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Założyciel i redaktor projektu propagującego wiedzę o zjawisku obcego oddziaływania informacyjnego, dezinformacji i propagandy @Disinfo_Digest. Konsultant projektów badawczych nad zjawiskami oddziaływania informacyjnego i psychologicznego.

Kamil Gapiński

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania koncentrują się na mierzeniu skutków naruszeń bezpieczeństwa IT dla gospodarek narodowych. Śledzi trendy w obszarze rewolucji przemysłowej 4.0 pod kątem cyberbezpieczeństwa OT. Na zmianę w prywatnym biznesie i organizacjach pozarządowych, celuje w dobrą współpracę pomiędzy tymi instytucjami. Miłośnik science-fiction, PS4, czasem czyta reportaże i analizy na temat obszaru postsowieckiego.

Cyprian Gutkowski 

Prawnik. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji), oraz podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji. Jest ekspertem w zakresie ochrony danych osobowych i miękkiego cyberbezpieczeństwa.

Adrianna Maj

Koordynuje działalność PR Fundacji od 2011 roku. Absolwentka dwóch uczelni artystycznych. Posiada bardzo duże doświadczenie we wdrażaniu projektów PR-owych i marketingowych pracując z takimi markami jak PZ Cussons, Nestle, Gerber, Polpharma, BAYER, Reckitt Benckiser. Przez wiele lat pracowała dla lidera rynku kreatywnego White Cat Studio.  W FBC oprócz pełnienia funkcji menadżera PR, odpowiada za prowadzenie akcji uświadamiających Fundacji.

Elżbieta Nowicka

Absolwentka studiów informatycznych Politechniki Wrocławskiej, na której następnie pracowała jako nauczyciel akademicki. Pełniła funkcję Specjalisty w Zespole Projektów Bezpieczeństwa IT w CERT Polska w NASK. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie badań nad cyberbezpieczeństwem. Brała udział w wielu międzynarodowych projektach z zakresu bezpieczeństwa internetowego (m.in. PR7 WOMBAT, FISHA, HoneySpider Network). Współautorka materiałów szkoleniowych Europejskiej Agencji ENISA dla zespołów CERT. Wśród jej zainteresowań badawczych znajdują się m.in. zagadnienia dotyczące rozwoju strategii, systemu edukacji oraz tworzenia ekosystemów cyberbezpieczeństwa.

Przemysław Szulecki

Ekspert w obszarze IT Security. Współpracujący z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń od 2017 roku. Związany z cyberbezpieczeństwem od ponad 7 lat. Prowadził oraz uczestniczył w projektach związanych z bezpieczeństwem IT dla różnych branż od paliwowej, energetycznej, doradczej przez ubezpieczeniowe i bankowe. Jego doświadczenie w różnych branżach pozwala na prowadzenie szkoleń oraz doradztwo dla zarządów czy rad nadzorczych a także współpracy przy optymalizacji działań departamentów bezpieczeństwa oraz SOC / SAC i departamentów zarządzających bezpieczeństwem. Dodatkowo szlifuje i rozwija techniczne aspekty bezpieczeństwa w rozwiązaniach IOT oraz bierze udział w programach typu back bounty / hack the box.