Mirosław Maj

Prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Niezależny ekspert z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego. Przez 15 lat związany był z NASK, gdzie od 2001 roku kierował zespołem CERT Polska. Przez lata pracy w CERT Polska był zaangażowany w wiele inicjatyw i projektów na rzecz bezpieczeństwa w sieci. Aktywnie uczestniczył w budowaniu nowych CERTów w Polsce i zagranicą, również szkoląc jego pracowników tych zespołów (w tym polski CERT rządowy i wojskowy). Koordynował projekt CLOSER, dzięki któremu powstało wiele nowych CERTów w krajach postsowieckich. Jest autorem opracowań i publikacji z dziedziny bezpieczeństwa IT i prelegentem na wielu konferencjach w kraju i zagranicą. Interesuje się szczególnie tematyką związaną z klasyfikacją i statystykami naruszeń bezpieczeństwa w sieci, współpracą ośrodków bezpieczeństwa, działalnością uświadamiająca, ochroną infrastruktury krytycznej i zwalczaniem nielegalnych treści w sieci. Jest inicjatorem serwisu www.cert.pl, współpracy pomiędzy zespołami bezpieczeństwa w Polsce – ABUSE Forum, oraz aktywnym współorganizatorem najstarszej polskiej konferencji poświęconej bezpieczeństwu IT – SECURE.
W swojej działalności aktywnie współpracuje z administracją państwową, między innymi jako członek zespołu pracującego nad Rządowym Programem Ochrony Cyberprzestrzeni. Reprezentował NASK i zespół CERT Polska w wielu krajowych organizacjach, między innymi w FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) i TERENA TF-CSIRT. Od lat aktywnie współpracuję z europejską agencją ENISA, pracując w grupach roboczych powoływanych przez Agencję oraz przygotowując materiały szkoleniowe i analityczne.

Kamil Basaj

Kierownik projektu badań i monitoringu polskojęzycznego środowiska informacyjnego w cyberprzestrzeni INFO OPS Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Założyciel i redaktor projektu propagującego wiedzę o zjawisku obcego oddziaływania informacyjnego, dezinformacji i propagandy @Disinfo_Digest. Konsultant projektów badawczych nad zjawiskami oddziaływania informacyjnego i psychologicznego.

Kamil Gapiński

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania koncentrują się na mierzeniu skutków naruszeń bezpieczeństwa IT dla gospodarek narodowych. Śledzi trendy w obszarze rewolucji przemysłowej 4.0 pod kątem cyberbezpieczeństwa OT. Na zmianę w prywatnym biznesie i organizacjach pozarządowych, celuje w dobrą współpracę pomiędzy tymi instytucjami. Miłośnik science-fiction, PS4, czasem czyta reportaże i analizy na temat obszaru postsowieckiego.

Michał Grzybowski

Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej i Europejskiego Centrum Badań Nad Bezpieczeństwem im. George’a C. Marshall’a w Garmisch-Partenkirchen. W ochronie infrastruktury krytycznej RP od 2010 r. Planista i moderator krajowych ćwiczeń Cyber Europe 2014.

Cyprian Gutkowski 

Prawnik. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji), oraz podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji. Jest ekspertem w zakresie ochrony danych osobowych i miękkiego cyberbezpieczeństwa.

Adrianna Maj

Koordynuje działalność PR Fundacji od 2011 roku. Absolwentka dwóch uczelni artystycznych. Posiada bardzo duże doświadczenie we wdrażaniu projektów PR-owych i marketingowych pracując z takimi markami jak PZ Cussons, Nestle, Gerber, Polpharma, BAYER, Reckitt Benckiser. Przez wiele lat pracowała dla lidera rynku kreatywnego White Cat Studio.  W FBC oprócz pełnienia funkcji menadżera PR, odpowiada za prowadzenie akcji uświadamiających Fundacji.

Elżbieta Nowicka

Absolwentka studiów informatycznych Politechniki Wrocławskiej, na której następnie pracowała jako nauczyciel akademicki. Pełniła funkcję Specjalisty w Zespole Projektów Bezpieczeństwa IT w CERT Polska w NASK. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie badań nad cyberbezpieczeństwem. Brała udział w wielu międzynarodowych projektach z zakresu bezpieczeństwa internetowego (m.in. PR7 WOMBAT, FISHA, HoneySpider Network). Współautorka materiałów szkoleniowych Europejskiej Agencji ENISA dla zespołów CERT. Wśród jej zainteresowań badawczych znajdują się m.in. zagadnienia dotyczące rozwoju strategii, systemu edukacji oraz tworzenia ekosystemów cyberbezpieczeństwa.

Przemysław Szulecki

Ekspert w obszarze IT Security. Współpracujący z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń od 2017 roku. Związany z cyberbezpieczeństwem od ponad 7 lat. Prowadził oraz uczestniczył w projektach związanych z bezpieczeństwem IT dla różnych branż od paliwowej, energetycznej, doradczej przez ubezpieczeniowe i bankowe. Jego doświadczenie w różnych branżach pozwala na prowadzenie szkoleń oraz doradztwo dla zarządów czy rad nadzorczych a także współpracy przy optymalizacji działań departamentów bezpieczeństwa oraz SOC / SAC i departamentów zarządzających bezpieczeństwem. Dodatkowo szlifuje i rozwija techniczne aspekty bezpieczeństwa w rozwiązaniach IOT oraz bierze udział w programach typu back bounty / hack the box.