Mirosław Maj

Mirosław Maj jest założycielem i prezesem Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz wiceprezesem spółki ComCERT SA. W latach 2017-2018 był doradcą Ministra Obrony Narodowej. Wcześniej związany z NASK, gdzie kierował zespołem CERT Polska. Był członkiem stałego zespołu ds. cyberbezpieczeństwa RP powołanego przez szefa BBN, brał udział w tworzeniu ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Prowadzi wykłady z bezpieczeństwa teleinformatycznego na PW, UJ, PwB, PJWSTK i SGH. W ramach Fundacji uczestniczy w wielu projektach propagujących wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa. Jest pomysłodawcą i inicjatorem powołania Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony jako ochotniczej organizacji wspierającej system cyberbezpieczeństwa RP. Jest współzałożycielem międzynarodowej fundacji – Open CSIRT Foundation, rozwijającej modele dojrzałości działań zespołów reagujących na incydenty.

Od 2012 r. koordynuje pierwsze w Polsce ćwiczenia z ochrony w cyberprzestrzeni – Cyber-EXE™ Polska, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki. Uczestniczył w budowaniu nowych CERT-ów w Polsce i zagranicą. Koordynował NATO-owski projekt CLOSER, dzięki któremu powstały CERT-y w Gruzji, Mołdawii, Armenii i Azerbejdżanie. Współorganizuje współpracę CERTów europejskich w ramach inicjatywy Trusted Introducer i GEANT TF-CSIRT oraz przeprowadza procesy akredytacji i certyfikacji tych zespołów. Blisko współpracuje z europejską agencją ENISA, będąc członkiem tematycznych grup roboczych i współautorem wielu opracowań wydawanych przez Agencję.

Od kilkunastu lat jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych cyberbezpieczeństwu. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu konferencji Security Case Study. Jest też pomysłodawcą i współautorem pierwszego polskiego podcastu o cyberbezpieczeństwie – „Cyber, Cyber”

Marcin Fronczak

Certyfikowany audytor oraz ekspert w zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem IT – CISA, CIA, CRISC, ISO 27001 LA. Przez wiele lat zarządzał bezpieczeństwem IT w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym oraz wykonywał audyty bezpieczeństwa obszaru IT/OT dla operatora infrastruktury krytycznej. Założyciel polskiego oddziału Cloud Security Alliance. Pierwszy w Polsce posiadacz certyfikatu i trener z zakresu bezpieczeństwa chmur Certified Cloud Security Knowledge (CCSK).

Kamil Gapiński

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Audytor wiodący normy ISO/IEC 22301 (BCMS) oraz certyfikowany audytor SIM3 (Security Incident Management Maturity Model). Konsultant w zakresie wsparcia dla projektowania i budowy zespołów CSIRT oraz struktur SOC. Pracował z z tego typu zespołami w kraju i zagranicą. Wykładowca na studiach podyplomowych związanych z cyberbezpieczeństwem.

Cyprian Gutkowski 

Prawnik. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji), oraz podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji. Jest ekspertem w zakresie ochrony danych osobowych i miękkiego cyberbezpieczeństwa.

Beata Kałowska

W zespole Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń od 5 lat. Odpowiada za współpracę z partnerami Fundacji oraz zajmuje się projektem Security Case Study. Wcześniej przez wiele lat związana z sektorem bankowym. Pełniła funkcję kierownika zespołu ds. scoringu i ratingu. Pracowała w takich bankach jak: Millennium BIG Bank S.A., ING Barings, PBK S.A., Bank Przemysłowo Handlowy PBK S.A., BPH S.A. Większość czasu poświęcając ryzyku kredytowemu implementując metody ratingów wewnętrznych, monitorując i kalibrując modele scoringowe, zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji modeli, ich udoskonalaniem, testowaniem, wdrażaniem.

Adrianna Maj

Koordynuje działalność PR Fundacji od 2011 roku. Absolwentka dwóch uczelni artystycznych. Posiada bardzo duże doświadczenie we wdrażaniu projektów PR-owych i marketingowych pracując z takimi markami jak PZ Cussons, Nestle, Gerber, Polpharma, BAYER, Reckitt Benckiser. Przez wiele lat pracowała dla lidera rynku kreatywnego White Cat Studio. W FBC pełnienia funkcję menadżera PR.

Ewa Matusiak

Absolwentka polonistyki na UAM. W Fundacji prowadzi social media (Facebook, Twitter, LinkedIn) i dba o językową stronę artykułów. Żywo zainteresowana tematami prywatności oraz popularyzacji bezpieczeństwa w społeczności. W wolnych chwilach zgłębia wiedzę o cyberbezpieczeństwie.

Maciej Pyznar

Maciej Pyznar – Dyrektor ds. Projektów Strategicznych w ComCERT SA | wolontariusz Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Maciej Pyznar posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przed podjęciem pracy w comCERT przez 10 lat pracował w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (od września 2008 r.). Najpierw na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Ochrony Infrastruktury Krytycznej, a od kwietnia 2015 r. jako Szef tego wydziału. W RCB zajmował się działaniami planistycznymi i programowymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Jest „współodpowiedzialny” za większość dokumentów opracowanych w RCB, a dotyczących infrastruktury krytycznej, w tym m.in.:

 1. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej,
 2. Standardy i dobre praktyki ochrony infrastruktury krytycznej – automatyka przemysłowa w sektorach ropy i gazu oraz elektroenergetyce
 3. Standardy zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej:
  • zapewnienie bezpieczeństwa osobowego – wymagania minimalne
  • zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego – wymagania minimalne
  • zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego – wymagania minimalne

W ComCERT kieruje Działem Usług, który dostarcza usługi w zakresie:

 1. Security Operation Cernter,
 2. procesów cyberbezpieczeństwa,
 3. CERT

Od lat współpracuje z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń m.in. brał udział w organizacji wszystkich edycji ćwiczeń z cyklu Cyber-EXE PolskaTM.  Nie jest kolekcjonerem certyfikatów.