Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń (FBC) powstała w czerwcu 2010 roku. Celem Fundacji jest działanie na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym na rzecz poprawy bezpieczeństwa w sieci Internet. Osiągnięcie tych celów fundacja realizuje poprzez działalność w trzech głównych obszarach:

UŚWIADAMIANIA o zagrożeniach teleinformatycznych, REAGOWANIA na przypadki naruszania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, prowadzenia DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

FBC zaangażowana jest w wiele inicjatyw, konferencji, szkoleń i projektów dotyczących tematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego. Tworzy i współtworzy raporty i opracowania z tematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony infrastruktury krytycznej, jak również wiele materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa IT wykorzystywanych w kraju i zagranicą.

Fundacja w 2012 roku zainicjowała, współorganizowała i koordynowała pierwsze w Polsce ćwiczenia z ochrony w cyberprzestrzeni – Cyber-EXE Polska 2012, które były kontynuowane w roku 2013, 2014, 2015 i również planowane są w latach następnych.

Ponadto Fundacja jest członkiem konsorcjum organizującego współpracę CERTów europejskich w ramach inicjatywy TRUSTED INTRODUCER, będącej częścią projektu TERENA TF-CSIRT. Blisko współpracuje również z Europejską Agencją Bezpieczeństwa sieci i informacji (ENISA), Stowarzyszeniem CEENet (Central Eastern European Network Association). Fundacja jest członkiem APWG (The Anti-Phishing Working Group) oraz jest członkiem polskiego forum zespołów reagujących i zespołów bezpieczeństwa – ABUSE- FORUM.

Fundacja ma swój udział w tworzeniu periodyka „CIIP focus” wydawanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jest również wydawcą biuletynu „Zawór Bezpieczeństwa”, FBC jest wydawcą pierwszego polskiego podcastu dotyczącego tematu bezpieczeństwa teleinformatycznego Cyber…Cyber… .

W roku 2015 FBC zainaugurowała Stowarzyszenie – Polska Obyatelska Cyberobrona (POC), które dzięki wiedzy i doświadczeniom swoich członków tworzy potencjał do wykorzystania przez polskie struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo teleinformatyczne.

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń organizuje jedną z największych konferencji w Polsce poświęconych bezpieczeństwu teleinformatycznemu SECURITY CASE STUDY.

 

 

 

Dodaj komentarz