Cloud Security Alliance (CSA) jest globalną organizacją non-profit, której misją jest promowanie najlepszych praktyk i edukacja w zakresie bezpieczeństwa technologii chmurowych (cloud computing). Jest to koalicja dostawców usług oraz praktyków i ekspertów z obszaru bezpieczeństwa w chmurze. Organizacja zrzesza około 30000 członków i liczy ponad 60 krajowych oddziałów na całym świecie. CSA zarządza między innymi programem certyfikacyjnym z zakresu bezpieczeństwa Cloud Computing: Certificate of Cloud Security Knowledge.

Głównym celem działania polskiego oddziału CSA jest promowanie w Polsce wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa środowisk chmurowych. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez organizację spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji w tematyce bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w „chmurze” oraz prowadzenie badań i analiz w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych w modelu „cloud computing”. Dodatkowo chcemy wspierać administrację publiczną oraz polskie firmy w bezpiecznej migracji do chmury.

Stowarzyszenie CSA Polska rozpoczęło działalność w 2012. W 2019 roku działalność CSA Polska, przy współpracy i zgodzie światowej centrali, przeobrażona została w projekt realizowany we współpracy z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń, która stała się prawnym sukcesorem statusu oddziału CSA w Polsce. W ten sposób z nowymi możliwościami i aktywnością wykorzystujemy nasz zapał i wiedzę w w działaniach na rzecz realizacji misji organizacji CSA.

Więcej informacji dot. CSA:
https://www.linkedin.com/company/cloud-security-alliance-polska/