Cyber-EXE Polska to ćwiczenia, które mają podnosić zdolność organizacji i struktur państwowych do skutecznej ochrony przed atakiem z cyberprzestrzeni. Organizacja takich ćwiczeń jest jednym z wyraźnych trendów w dziedzinie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Organizatorem ćwiczeń z serii Cyber-EXE Polska jest Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, która w 2012 roku zainicjowała pierwsze w Polsce ćwiczenia z ochrony w cyberprzestrzeni, współorganizowała i je koordynowała, ćwiczenia kontynuowane były w następnych. Dotychczas w ćwiczeniach uczestniczył dwukrotnie sektor energetyczny, sektor telekomunikacyjny oraz także dwukrotnie sektor finansowy.

 

Bezpośrednią zachętą i inspiracją do podjęcia się tego przedsięwzięcia były rekomendacje Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), które zostały przygotowane po przeprowadzeniu ćwiczeń Cyber Europe 2010. Wśród rekomendacji znalazły się takie, które zachęcały do organizacji podobnych ćwiczeń na poziomie krajowym, jak również do działań na rzecz udziału w ćwiczeniach, obok przedstawicieli sektora publicznego, podmiotów reprezentujących sektor prywatny.

 

Dodatkową motywacją do rozpoczęcia pracy nad organizacją Cyber-EXE Polska był udział przedstawiciela Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń w spotkaniu przygotowanym przez Organisation of American States (w listopadzie 2011 r.), na którym przedstawiane były doświadczenia z podobnych ćwiczeń w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie i krajach Ameryki Południowej. Praktyczna wiedza nabyta w trakcie spotkania była pomocna zarówno w fazie przygotowania jak i przeprowadzenia ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenia Cyber-EXE Polska odbyły się w 2012 roku i .

Więcej informacji dot. ćwiczeń z serii Cyber-EXE Polska na stronie ćwiczeń: https://www.cyberexepolska.pl