Od 2014 roku Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń organizację konferencję dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego – SECURITY CASE STUDY (SCS). We wrześniu 2017 roku mieliśmy wielką przyjemność zaprosić Państwa na czwartą edycję konferencji, która zgromadziła 600 uczestników.

Konferencja skupia się na technicznych aspektach cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym naciskiem na „case studies”. Co rok dzięki Patronom Honorowym i Partnerom konferencji przygotowujemy wydarzenie, które jest fantastycznym doświadczeniem, pełnym inspiracji i poszerzającym wiedzę z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Strona www konferencji: https://www.securitycasestudy.pl/