Od 2014 roku Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń organizację konferencję dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego – SECURITY CASE STUDY (SCS). W 2023 roku po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią wróciliśmy z kolejną edycją SCS.

Konferencja skupia się na technicznych aspektach cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym naciskiem na „case studies”. Co rok dzięki Patronom Honorowym i Partnerom konferencji przygotowujemy wydarzenie, które jest fantastycznym doświadczeniem, pełnym inspiracji i poszerzającym wiedzę z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Strona www konferencji: https://www.securitycasestudy.pl/