Jak uświadamiamy?

Codziennie przeglądamy bardzo wiele informacji z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego. Trafiają do nas komunikaty dostępne publicznie, jak również takie, które mają zastrzeżoną grupę odbiorców. Część informacji pozyskujemy sami z naszych sieciowych obserwacji. Wszystkie te źródła pozwalają nam na informowanie o zjawiskach szczególnie niebezpiecznych. Informacje te można znaleźć w publikowanym blogu. Trafiają one również do naszych partnerów zgodnie z ustalonymi zasadami podjętej współpracy (np: w postaci raportów profilowanych).

Dodatkowo celem działania fundacji jest prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Jaką działalność badawczo-rozwojową prowadzimy?

Głównym założeniem działalności w części badawczo-rozwojowej jest zorientowanie na projekty praktyczne, rozwiązujące konkretne problemy związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym. Uzupełnieniem tego kierunku badawczego jest prowadzenie badań i analiz wynikających z obserwacji w sieci. W szczególności trendów związanych z pojawiającymi się zagrożeniami, incydentami, a także rozwiązań organizacyjnych z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego (w tym regulacji prawnych). W dziedzinie projektów badawczych współpracujemy z ośrodkami edukacyjnymi, organizacjami i firmami w Polsce oraz zagranicą.

Zgodnie ze swoim statutem Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń może prowadzić działalność gospodarczą, dlatego część wymienionych działań może mieć charakter komercyjny.

Dodaj komentarz