Projekt zakończony

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń od 2016 do 2018 roku prowadziła projekt badań nad zjawiskiem manipulowania polskim środowiskiem informacyjnym przez obce ośrodki propagandowe. Projekt koncentrował się na identyfikacji i przeciwdziałaniu zjawiskom dezinformacji oraz kampanii propagandowych w polskiej przestrzeni informacyjnej. Cele te są realizowane były przez rozpoznanie operacji informacyjnych, psychologicznych w korelacji z operacjami cybernetycznymi. Projekt obejmujmował badanie nad zjawiskiem propagandy, dezinformacji, manipulacji środowiskiem informacyjnym, w tym środowiskiem poznawczym.

– Rozpoznanie i analiza polskiej przestrzeni informacyjnej
– Działalność publicystyczna
– Publikowanie ostrzeżeń o zidentyfikowanych incydentach w środowisku informacyjnym
– Prowadzenie działań komunikacyjnych w cyberprzestrzeni