Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium:

Świat po RODO – rozważania, rozwiązania. 

Wydarzenie organizowane przez Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 roku w Warszawie. Zapraszamy do Centrum Konferencyjnego NIMBUS przy Alejach Jerozolimskich 98 na godz. 14:00 (czas trwania ok. 2 h).

Od maja 2018 r. zacznie być stosowane RODO – unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Rozporządzenie to znacznie poszerza obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe, na ewentualne naruszenia natomiast wprowadza kary finansowe. Warto więc korzystać z doświadczeń innych, firm i osób, które posiadają doświadczenie, tych, którzy są bardziej zaawansowani. Pytań w przypadku RODO nie brakuje.

Aby pomóc w podejmowaniu złożonych decyzji organizacyjnych i technologicznych organizujemy seminarium – Świat po RODO – rozważania, rozwiązania.

.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 24 kwietnia w Warszawie.

Zapraszamy do Centrum Konferencyjnego NIMBUS przy Alejach Jerozolimskich 98.

na godz. 14:00 (czas trwania ok, 2 h).


Zagadnienia, którym poświęcimy szczególną uwagę:

Nowe regulacje to wyzwania i nowe ryzyka dla wszystkich podmiotów gromadzących i przetwarzających dane osobowe. Czekają na nas niełatwe pytania i decyzje organizacyjne.

– kto w firmie czy urzędzie powinien zajmować się zadaniami ochrony danych? Czy za zadania ochrony danych odpowiedzialne powinny być konkretne działy IT, prawnicy, biznes, czy raczej współpraca na rzecz zapewnienia zgodności jest rozwiązaniem idealnym?

–  jakie będą obowiązki administratora danych?

Podpowiemy również w zakresie rozwiązań technologicznych pomocnych przy stosowaniu/wdrażaniu RODO jak:

– temat inwentaryzacji danych osobowych oraz zapobieganiu
ich utracie – system DLP (Data Loss Prevention),

– monitorowanie oraz zapewnienie bezpiecznego dostępu pracownika
do zasobów internetu,

– Insider Threat – czyli jak kontrolować błędy lub nadużycia pracowników?
Rozwiązanie klasy UEBA

Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy szukać na Seminarium.

Dla kogo:

Pragniemy aby spotkanie zgromadziło osoby, które są odpowiedzialne za obszar ochrony danych. Debata adresowana jest do:
– przedsiębiorców,
– administratorów bezpieczeństwa informacji
– osób odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem informacji
– pracowników działów prawnych, IT i compliance
– każdego kto ma coś wspólnego z przetwarzaniem danych.

Uczestnictwo bezpłatne!

 

Zachęcamy do przekazania organizatorom (jeszcze przed seminarium) pytań dotyczących wdrażania RODO, dla których odpowiedzi będziemy szukać podczas panelu ekspertów.

.

.

Wśród zaproszonych gości m.in.:

Cyprian Gutkowski
Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

 

 

Prawnik. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji), oraz podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji. Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych i miękkiego cyberbezpieczeństwa. Autor wielu prelekcji, wykładów i szkoleń z tematów dot. ochrony danych osobowych.


Aleksander Raczyński
Inżynier Systemowy, Forcepoint

 

 

Aleksander Raczyński studiował informatykę na Uniwersytecie w Paderborn (Niemcy) i zdobywał swoje doświadczenie pracując w sektorze Bezpieczeństwa IT w kraju i zagranicą. W tym czasie miał okazję brać udział w wielu znaczących projektach sektora Enterprise oraz poznać rynek bezpieczeństwa IT od strony producenta, integratora oraz klienta. Odpowiedzialny za techniczne wsparcie sprzedaży produktów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.


Tomasz Soczyński
zastępca dyrektora Departamentu Informatyki

Od ponad 10 lat pracuje w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Informatyki. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, swoje naukowe zainteresowania rozwija jako doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych, zabezpieczeń systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji oraz zagadnień prywatności w prawie telekomunikacyjnym.
Prelegent na licznych konferencjach z zakresu ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Prowadzi szkolenia i zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych.
Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu tej tematyki.
Interesuje się naruszeniami danych osobowych w kontekście rozwijających się rozwiązań technologicznych.


dr Mariusz Stawowski
Dyrektor Techniczny, Clico

 

 

Jest instruktorem prowadzącym w Polsce oficjalne seminaria (ISC)2 i EC-Council. Otrzymał tytuł doktora nauk technicznych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie za pracę w dziedzinie analizy i projektowania zabezpieczeń sieciowych systemów informatycznych. Jest autorem wielu artykułów w polskich i zagranicznych magazynach IT oraz 6 książek o tematyce bezpieczeństwa IT. Członek ISSA Polska, Senior Member. Odpowiada za rozwój strategii biznesowej oraz zarządzanie działem technicznym CLICO. Posiada 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów i audytów bezpieczeństwa. Posiada certyfikaty CISSP, CCISO i PRINCE2 Practitioner.

.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 24 kwietnia w Warszawie.

Zapraszamy do Centrum Konferencyjnego NIMBUS przy Alejach Jerozolimskich 98.

na godz. 14:00 (czas trwania ok, 2 h).


 

 

 

 

 

 

 

Sprawdź jak dojechać:

Centrum Konferencyjne NIMBUS położone jest w dynamicznie rozwijającym się kompleksie biurowców Equator Office w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 98 w bardzo bliskim sąsiedztwie Placu Zawiszy. Lokalizacja w pobliżu głównych dróg i węzłów komunikacyjnych Warszawy stwarza możliwość łatwego dojazdu zarówno samochodem, autobusami jak i pociągami WKD, SKM, PKP.

Na seminarium zapraszają: