W roku 2013 Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń rozpoczęła wydawanie biuletynu Zawór Bezpieczeństwa. Jest to pismo, w którym chcemy w łatwy i przystępny sposób zwrócić uwagę na codzienne sprawy związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym ale także pokazać, że niestety każdy z nas może paść ofiarą przestępców internetowych, często nie mając tego świadomości nawet po fakcie.
Biuletyn skierowany jest do każdego, nie zależnie czy czytelnik interesuje się bezpieczeństwem teleinformatycznym czy też nie. W tym biuletynie przedstawiamy historie, które zdarzyły się naprawdę.

Numery archiwalne: Zawór Bezpieczeństwa Biuletyn