Ćwiczenia KSC-EXE 2020

Ćwiczenia KSC-EXE Polska 2020

W dniach 22-23 września 2020 r. odbyły się ćwiczenia KSC-EXE 2020 – międzysektorowe ćwiczenia sprawdzające działanie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, w tym działanie procedur reagowania na incydenty oraz współpracę zespołów reagowania na incydenty.


KSC-EXE to ćwiczenia sprawdzające współpracę podmiotów różnych obszarów gospodarki. W tegorocznej edycji ćwiczyły podmioty z sektorów: energii, finansów oraz telekomunikacji.

Realistyczne scenariusze możliwych cyberataków miały na celu sprawdzenie sposobu reagowania na przerwanie lub zakłócenie świadczenia usług kluczowych dla funkcjonowania państwa – zarówno sektora publicznego jak i prywatnego. Tegoroczną edycję KSC-EXE przygotowali wspólnie eksperci Ministerstwa Cyfryzacji, NASK oraz Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

Miło nam poinformować, że przy organizacji KSC-EXE 2020 wykorzystano sprawdzoną formułę ćwiczeń Cyber-EXE Polska, które już od 2012 r. organizuje Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Odbieramy to jako wyraz zaufania do doświadczeń naszej Fundacji. Z naszej strony mieliśmy olbrzymią satysfakcję, że mogliśmy nimi się podzielić i włączyć się w bardzo ważny proces weryfikacji skuteczności funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

 

Główne cele ćwiczeń KSC-EXE 2020 to:

  • weryfikacja operacyjnych zdolności do działania podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz efektywnej komunikacji w sytuacji kryzysowej spowodowanej cyberatakiem;
  • budowa świadomości w zakresie postępowania w sytuacji kryzysowej wśród organów wchodzących w skład Zespołu ds. Incydentów Krytycznych i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Skutecznie przećwiczone sytuacje kryzysowe bazowały m.in. na scenariuszach ataków cyberprzestępców na sektor bankowy przy wykorzystaniu złośliwego oprogramowania, na usługi świadczone przez sektor telekomunikacyjny oraz ataków na przedsiębiorstwa energetyczne zakłócających dostarczanie energii elektrycznej.

 

Share Button