Cyber, Cyber… – 346 – O infrastrukturze krytycznej i dyrektywie CER

W grudniu 2022 r. zakończyły się prace legislacyjne nad dyrektywą o odporności podmiotów krytycznych (Dyrektywa CER). Nowe przepisy nakładają na państwa członkowskie obowiązek analizy ryzyka, uwzględniając oceny ryzyka na poziomie sektorowym, a także zależności pomiędzy sektorami na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Wyniki tej analizy mają służyć do identyfikacji tzw. podmiotów krytycznych – podmiotów odpowiedzialnych za ochronę infrastruktury niezbędnej do utrzymania kluczowych usług. W dzisiejszym odcinku Kamil Gapiński przepytuje Macieja Pyznara nie tylko o dyrektywę CER, ale również o infrastrukturę krytyczną. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Partnerem strategicznym podkastu Cyber, Cyber… jest ComCERT SA.

Dodatkowe informacje:

Znajdziesz nas również:

Materiały graficzne i filmowe: Canva
Muzyka: Boom-Gap!
Share Button