Cyber, Cyber… – 41 – Infoops – Ingerencja w procesy wyborcze

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu „Cyber, Cyber…”.
Dziś w audycji: Cyprian Gutkowski Kamil Basaj (Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń), rozmawiają o przebiegu wyborów i możliwych procesach ingerencji w wybory.

 

RSS: https://www.cybsecurity.org/feed/podcast/
iTunes: https://itunes.apple.com/pl/podcast/cyber-cyber…/id988807509?mt=2
YouTube: https://youtu.be/BLsghFyW41U

 

 

Wszystkie odcinki podcatu Cyber…Cyber…:
https://www.cybsecurity.org/pl/category/podcast/

 

 

 

 

Share Button