Cyber, Cyber… – 44 – Kto stoi za Tritonem?

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Podcast „Cyber, Cyber…” 44. Zapraszamy do wysłuchania.
Rozmawiają: Łukasz Jachowicz i Mirosław Maj (Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń). 

 

RSS: https://www.cybsecurity.org/feed/podcast/
iTunes: https://itunes.apple.com/pl/podcast/cyber-cyber…/id988807509?mt=2
YouTube: https://youtu.be/GNdc8r7S9mQ

 

 

Wszystkie odcinki podcatu Cyber…Cyber…:
https://www.cybsecurity.org/pl/category/podcast/

 

 

 

 

Share Button