FBC na konferencji „Ochrona danych osobowych w kontekście zmian regulacji prawnych – sprostać wyzwaniom”

Konferencja w Białymstoku „Ochrona danych osobowych w kontekście zmian regulacji prawnych – sprostać wyzwaniom”

Już w tym tygodniu (25 maja 2018) zaczynają obowiązywać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W związku z tym w dniu 17 maja podczas konferencji „Ochrona danych osobowych w kontekście zmian regulacji prawnych – sprostać wyzwaniom” na wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku eksperci, przedstawiciele uczelni, samorządu i przedsiębiorcy dyskutowali o zmianach prawnych i związanych z wprowadzeniem RODO wyzwaniach. Wśród zaproszonych prelegentów był również przedstawiciel Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, kierujący projektem #ROADtoRODO – Cyprian Gutkowski, który brał udział w otwierającym konferencję panelu „Przedsiębiorcy wobec nowych standardów ochrony danych osobowych”.

 

 

Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie przedsiębiorców i mieszkańców z Podlasia, którzy mogli wysłuchać wystąpień eksperckich podzielonych na trzy grupy panelowe. Oprócz wykładów można było wymienić doświadczenia i wyjaśnić wątpliwości związane z nowymi regulacjami rzutującymi na szeroki krąg podmiotów. Należy pamiętać, że RODO jest horyzontalnym aktem prawnym, który ma wpływ na wielkie korporacje, jak i na powszechną jednoosobową działalność gospodarczą, a prawa nadaje każdej osobie fizycznej.

Podczas wystąpień poruszano między innymi takie tematy jak:

– Biznes wobec nowych wymogów ochrony danych osobowych.
– Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych.
– Ochrona danych osobowych w miejscu pracy.
– Ochrona akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej w miejscu pracy.
– RODO w medycynie – przegląd najważniejszych zagadnień
– Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych.

 

 

Przedstawiciel Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń wystąpił z tematem „Obowiązki administratora danych osobowych, przedsiębiorca a sankcje wynikające z RODO”. Podczas wystąpienia przedstawione zostały obowiązki dokumentacyjne nałożone na administratora danych osobowych, które wynikają wprost z rozporządzenia i sankcje jakie grożą administratorowi w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. Wskazany został podstawowy pakiet dokumentów, które praktycznie każdy administrator danych powinien posiadać po rozpoczęciu obowiązywania przepisów ogólnego rozporządzenia. Omówione zostały takie dokumenty organizacyjne jak:

 

1. Rejestr czynności przetwarzania.
2. Polityka ochrony danych osobowych.
3. Dokumentacja zastosowanych środków technicznych.
4. Procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych oraz rejestr naruszeń.
5. Dokumentacja związana z analizą ryzyka.
6. Rejestr osób upoważnionych.
7. Dokumentacja dotycząca Inspektora Ochrony Danych (jeśli taki został powołany).

 

Podczas wystąpień widać było żywe zainteresowanie tematem ochrony danych osobowych. Konferencje tego typu w sposób zdecydowany podnoszą świadomość zarówno przedsiębiorców, urzędników jak i osób fizycznych. Co można było zauważyć, po dużej ilości pytań od uczestników, z którymi musieli zmierzyć się prelegenci. Sama konferencja wzbudziła również duże zainteresowanie mediów lokalnych, krótką relację z wydarzenia obejrzeć można pod linkiem http://bialystok.tvp.pl/37245054/25-maja-wchodza-w-zycie-nowe-przepisy-rodo

 

Organizator Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, wychodzi naprzeciw potrzebom rynku i oprócz organizowania tego typu konferencji powołał nowy kierunek studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych”. Zapewnia on słuchaczom przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, jak również uzyskanie umiejętności technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia tych danych. Przedstawiciele Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń bierze również udział w tym projekcie prowadząc wykłady z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

 

Share Button