FBC patronem honorowym BIG DATA: Think Big CEE Congress

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Screen Shot 2016-03-21 at 08.42.08Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w IV edycji BIG DATA: Think Big CEE Congress, wydarzenie odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2016 r. w Hotelu Westin w Warszawie. To międzysektorowe spotkanie decydentów z takich branż jak: finansowa, telekomunikacyjna, medialna, IT, retail i e-commerce. Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń jest patronem honorowym kongresu.

Kongres BIG DATA, to prestiżowe spotkanie, które nie tylko skupia się na kwestiach technologicznych, ale też szerzej ujmuje problematykę wykorzystania nowych możliwości. Stanowi neutralną platformę do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, jest także doskonałą okazją do nawiązania i zacieśnienia relacji biznesowych. Konferencja stanowi odpowiedź na wysoki, ale wciąż jeszcze niewykorzystany w pełni potencjał z zakresu wdrażania nowych technologii.

Program konferencji – http://bigdatacongress.pl/program/

Gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego Wydarzenia jest Rada Programowa działająca pod przewodnictwem Pana Macieja Wituckiego. W jej skład wchodzą prezesi największych spółek ze strategicznych branż, szukających dodatkowych przewag kompetencyjnych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Poruszane podczas Kongresu tematy skupiają się na biznesowym wykorzystaniu danych o klientach w celu dostosowania jak najlepszej oferty; ujmują problematykę wykorzystania nowych możliwości oraz związane z nimi szanse i zagrożenia. W ramach dyskusji zostaną zaprezentowane praktyczne studia przypadku, analizy powdrożeniowe, omówione skuteczne strategie, wdrożenia i benchmarki. Dzięki interdyscyplinarności poruszanych tematów, zarekomendowane w dyskusjach rozwiązania mogą być z powodzeniem wdrożone w wielu przedsiębiorstwach.

Program skierowany jest do przedstawicieli sektorów:

Finansowego, Telekomunikacyjnego, Energetycznego, It, Farmaceutycznego, Turystycznego, Mediowego, E-commerce, Agencje Badań Rynku, Fundusze Inwestecyjne, Przedstawiciele Administracji Publicznej, Dostawcy Usług I Rozwiązań Kancelarie Prawne I Firmy Doradcze

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:

http://bigdatacongress.pl/

 

Share Button