Konferencja „Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych. Nowe trendy i rozwiązania”

CSGFundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń chciałaby serdecznie zaprosić do udziału w konferencji „Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych. Nowe trendy i rozwiązania”. Konferencja odbędzie się w Warszawie, 1 grudnia 2014, GPW, Sala Notowań.

W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych. Nowe trendy i rozwiązania”. Konferencja została wyróżniona patronatem honorowym: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego, Comité Economique et Social Européen (EKES), Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, KIGEiT, NASK, Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Dyrektora Narodowego Centrum Kryptologii oraz Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni Pana gen. bryg. rez. Krzysztofa Bondaryka, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Wojewody Mazowieckiego, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Polskiego Instytutu Technologii oraz Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji: http://www.cybergpw.pl/3,Program.htm

Konferencja „Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych. Nowe trendy i rozwiązania” to pierwsze w Polsce wydarzenie zorganizowane przy współudziale Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, które w takim stopniu poświęcone jest zagadnieniom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Celem konferencji jest prezentacja praktycznych rozwiązań jak również bieżących trendów w przeciwdziałaniu cyberprzestępczości. Istotną częścią wydarzenia jest wymiana doświadczeń pomiędzy branżowymi profesjonalistami z Polski i Europy. Podczas konferencji zaprezentowane i przedyskutowane zostaną rozwiązania chroniące administrację publiczną, przedsiębiorstwa przed cyberprzestępczością. Zaprezentowane zostaną doświadczenia firm przeciwdziałających cyberatakom. Głos w debatach zabiorą również eksperci kancelarii prawniczych i firm ubezpieczeniowych specjalizujących się w przedmiotowej tematyce. Punktem wyjścia do debat na Konferencji będą: Strategia Komisji Europejskiej w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości i ochronie danych osobowych oraz wnioski wypływające z ogłoszonej 5 listopada 2014 roku przez Prezydenta RP, Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Celem uporządkowania a jednocześnie trafnego zaadresowania najbardziej palących problemów bezpieczeństwa i przekazania uczestnikom konferencji aktualnego zbioru dobrych praktyk, program Konferencji został oparty o standard ISO 27001, który służy do budowania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ang. ISMS).

Ta elitarna konferencja, w której udział wezmą zarządy spółek giełdowych, specjaliści odpowiedzialni  w tych instytucjach  za bezpieczeństwo IT, osoby decyzyjne w sprawach  wyboru i zakupu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa oraz przedstawiciele branży finansowej, ubezpieczeniowej, przemysłu, telekomunikacji, administracji, energetyki. Podczas jej obrad w jednym miejscu zgromadzi się równocześnie ponad 250 przedstawicieli administracji, zarządów spółek giełdowych i ekspertów z Polski i Europy w tym odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przedsiębiorstw składających się na infrastrukturę krytyczną Państwa Polskiego.

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie KONFERENCJA: CYBERBEZPIECZEŃSTWO SPÓŁEK GIEŁDOWYCH. NOWE TRENDY I ROZWIĄZANIA. Warszawa 1 grudnia 2014, GPW, Sala Notowań.

strona wydarzenia: www.cybergpw.pl

 

Share Button