Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń objęła patronatem konferencję SEMAFOR 2016

Semafor_2016

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń objęła patronatem konferencję SEMAFOR – Forum Bezpieczeństwa i Audytu ITKonferencja SEMAFOR jest jednym z najstarszych wydarzeń związanym ze światem bezpieczeństwa informacji i audytu IT w Polsce, jej organizatorami są: ISSA Polska, ISACA Warsaw Chapter oraz magazyn Computerworld.

 

Co, gdzie, kiedy

SEMAFOR 2016 odbędzie się w Warszawie w dniach 17-18 marca 2016.

Konferencja będzie odbywać się z uwzględnieniem 3 ścieżek tematycznych:

1. Audyt IT
2. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
3. Techniczne aspekty bezpieczeństwa informacji

Tematy związane z audytem IT

– Dostosowanie do wymogów zmieniającego się świata (globalizacja, offshoring, outsourcing, cloud)
– Audyt bazujący na ryzyku (Risk based audit)
– Jakie są korzyści biznesowe z audytu (value added)
– Cobit, praktyczne wykorzystanie
– Miękkie aspekty pracy audytora – jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami na audycie
– Jak audytowany może współpracować z audytem
– Praktyczne elementy audytu – np. audyt wybranych systemów ERP, DBMS, systemów operacyjnych
– Audyt w procesach Software Asset Management i projektach.

Tematy związane z technicznymi aspektami bezpieczeństwa informacji

– Infrastruktura krytyczna
– Bezpieczeństwo w systemach automatyki przemysłowej, telemetria, smart metering
– Hacking, wykorzystanie podatności, techniczne aspekty APT
– Analiza złośliwego oprogramowania
– Bezpieczeństwo stacji roboczej
– „Szwajcarski scyzoryk”, czyli darmowe narzędzia wspierające pracę bezpiecznika
– Analiza podatności – praktyczne wyzwania
– Jak radzić sobie z atakami na użytkownika końcowego systemów bankowych
– Bezpieczeństwo aplikacji, typowe błędy i problemy w ramach SDLC

Tematy związane z zarządzaniem bezpieczeństwa informacji

– Ochrona Danych Osobowych – w Polsce, Europie, USA
– Praktyczne problemy z ochroną danych osobowych, case study
– Kierunki rozwoju prawodawstwa europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych, Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych
– Prywatność z punktu widzenia użytkowników usług
– Security awareness – czy to nadal aktualne?
– Przywództwo i aspekty miękkie pracy w bezpieczeństwie
– BYOD i ograniczenia prawne
– Standardy – PCI DSS, ISO 27000 / 22301 / 19770 / 31000, Cobit
– Wyzwania i nowości w IT Governance
– Ciągłość działania
– Intelligence – Led company / risk management / policy
– Słabości polityk bezpieczeństwa w starciu ze świadomym użytkownikiem
– Zwrot z inwestycji w bezpieczeństwo informacji
– SOC – co to jest, dla kogo, jak budować, doświadczenia w tym zakresie
– Nowe wyzwania informatyki śledczej(cloud, mobile, anonymity, dowód komputerowy)
– Zarządzanie zagrożeniami, odpowiedź na incydenty, nowi aktorzy zagrożeń
– Ćwiczenia typu CyberWar
– Outsourcing a zarządzanie ryzykiem.

Dla kogo?

Konferencja skierowana jest do:

– Szefów działów bezpieczeństwa (CISO /CSO )
– Audytorów bezpieczeństwa IT
– Osoby odpowiedzialne za administrowanie sieciami i systemami IT
– Ekspertów odpowiedzialnych za ciągłość działania i zarządzanie kryzysowe
– Szefów działów audytu, audytorów
– Konsultantów i ekspertów bezpieczeństwa informacji
– Menedżerów i specjalistów z działów zarządzania ryzykiem
– Menedżerów i Dyrektorów IT
– Ekspertów IT Governance

 

Szczegółowe informacje na stronie:
http://www.computerworld.pl/konferencja/semafor2016

 

Share Button