Polski zespół CERT zwycięzcą Cyber Europe 2014. Polacy ponownie najlepsi.

W dniach od 28 do 30 kwietnia, państwa europejskie wzięły udział w największych, europejskich ćwiczeniach z zakresu ochrony cyberprzestrzeni – organizowanych przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) – CYBER EUROPE 2014. W tych dniach przeprowadzana była faza techniczna ćwiczeń.

Wczoraj na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) koordynatora i moderatora ćwiczeń w Polsce, podana została oficjalnie wiadomość, w której możemy przeczytać, że spośród uczestników udostępniających swoje rezultaty z 200 zespołów z 29 krajów (w ćwiczeniach mogło wziąć udział więcej niż jedna drużyna z jednego kraju) najwyższy wynik w Europie uzyskał polski zespół ComCERT.PL. Uczestnicy ćwiczeń reprezentowali 29 krajów: Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz państw zrzeszonych w Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu.

Ostatnie sukcesy Polaków

Jest to już kolejny sukces Polaków w dziedzinie „cyberbezpieczeństwa”. Niedawno pisaliśmy o „Locked Shields”, gdzie polski zespół pokonał 11 drużyn w ćwiczeniach NATO, kilka dni temu polscy programiści zwyciężyli w międzynarodowych zawodach Positive Hack Days w Moskwie pokonując 9 drużyn –  więcej na ten temat.

Uczestnicy ćwiczeń

W całych ćwiczeniach brali udział przedstawiciele zarówno sektora publicznego jak i prywatneo, zespoły reagowania na incydenty komputerowe ministerstw, instytucji badawczych, operatorów kluczowej infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej z całej Europy.

Jak podkreślił dyrektor zarządzający ENISA, prof. Udo Helmbrecht incydenty Cyber Europe 2014 są bardzo realistyczne – symulują niepokój i kryzys polityczny na poziomie europejskim oraz zakłócenia funkcjonowania usług dla milionów obywateli Europy. Zaznaczył, że Cyber Europe 2014 to kamień milowy dla umocnienia współpracy przy sytuacjach kryzysowych w obszarze cyberprzestrzeni, zwiększenia gotowości i poprawienia zdolności reagowania na nie w całej Europie.

Celami ćwiczenia Cyber Europe 2014 było:

– przetestowanie standardowych procedur operacyjnych w UE dotyczących monitorowania, alarmowania i wymiany informacji o zagrożeniach w obszarze cyberprzestrzeni;
– przetrenowanie i przetestowanie zdolności Państw Członkowskich w ochronie cyberprzestrzeni;
– zbadanie poziomu współpracy i metod wymiany informacji pomiędzy podmiotami publicznymi a prywatnymi;
– zbadanie sposobów eskalacji incydentów (od aspektu technicznego poprzez operacyjny do strategicznego);
– zbadanie kwestii związanych z przekazem informacji publicznej w przypadku wystąpienia incydentów o charakterze globalnym.

Ćwiczenia Cyber Europe organizowane są co dwa lata przez Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Network and Information Security Agency – ENISA) we współpracy z Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej i członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Do tej pory odbyły się dwie edycje ćwiczeń – w roku 2010 i 2012. W porównaniu do poprzednich, tegoroczna edycja zaplanowana została na większą skalę, z udziałem większej liczby uczestników. Jak podkreślają przedstawiciele ENISA tegoroczne ćwiczenia cechuje znacznie wyższy poziomem skomplikowania, zarówno samego przedsięwzięcia, które przewiduje rozegranie trzech faz (technicznej, operacyjnej i strategicznej) jak i samego scenariusza głównego.

Szczegółów o samych ćwiczeniach CYBER EUROPE 2014 można się dowiedzieć TUTAJ

 

 

Share Button