Szkolenie – Poznaj niuanse RODO

Cyprian Gutkowski

PRZYGOTUJ SWOJĄ FIRMĘ NA RODO
SZKOLENIE „POZNAJ NIUANSE RODO z FBC”

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać RODO – unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Rozporządzenie to znacznie poszerza obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe, na ewentualne naruszenia natomiast wprowadza kary finansowe.

Aby ułatwić tę niełatwą drogę przygotowań do wdrożenia RODO Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń prowadzi szkolenia z cyklu #ROADtoRODO .

 

KIEDY NAJBLIŻSZE SZKOLENIE:

Następne szkolenie odbędzie się: termin kolejnego szkolenia podamy wkrótce

 

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku, zwanego rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych (RODO). Omówienie pod kątem wprowadzanych zmian oraz wskazanie, jak i kiedy wdrażać nowe obowiązki wynikające z RODO.

ADRESACI SZKOLENIA:

– Przedsiębiorcy,
– Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji,
– Osoby odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
– Pracownicy działów prawnych, IT i compliance.

METODYKA SZKOLENIA:

Wykłady, ćwiczenia grupowe i indywidualne, dyskusja moderowana i studia przypadków.

DOKUMENT WYSTAWIANY PO SZKOLENIU:

Certyfikat „Przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO”

EFEKTY SZKOLENIA:

Znajomość zmian wynikających z wejścia w życie RODO, oraz nabycie umiejętności wdrażania rozporządzenia w organizacji. Poznanie wymogów ustawowych wraz z praktycznymi rozwiązaniami.

CENA SZKOLENIA:

690 zł netto, rabaty w przypadku zgłoszeń grupowych

CZAS TRWANIA:

 szkolenie jednodniowe

 

Program szkolenia FBC RODO
Godz. Temat
Metoda szkolenia
(wykład, ćwiczenie)
Czas

(w min.)

9:00 Podstawowe informacje i definicje z rozporządzenia. Wykład 30
9:30 Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych oraz kategorie danych osobowych. Wykład 30
10:00 Inspektor Ochrony Danych- kiedy jest obowiązek wyznaczenia oraz zadania Inspektora Ochrony Danych. Wykład 30
10:30 Przerwa kawowa 15
10:45 Ochrona danych osobowych w praktyce – obowiązki przy przetwarzaniu danych po stronie administratora i procesora. Wykład 60
11:45 Prawa i obowiązki podmiotów (osoba fizyczna, Administrator Danych). Wykład 30
12:15 Nowe podejście do bezpieczeństwa danych osobowych – risk management. Na przykładach Grupy Roboczej 29. Wykład i ćwiczenia 75
13:30 Przerwa Obiadowa 30
14:00 Konsekwencje naruszenia zasad przetwarzania danych oraz nowe zasady kontroli. Wykład 30
14:30 Wdrożenie RODO – lista kontrolna. Wykład i ćwiczenia 90
16:00 Panel dyskusyjny. 60

 

 

 

Share Button