Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa została uchwalona przez Sejm RP 5 lipca 2018 r., 1 sierpnia podpisał ją Prezydent RP, została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 13 sierpnia br. (Dz. U. 2018 poz. 1560) a następnie 28 sierpnia br. weszła w życie. Jej zadaniem wraz z towarzyszącymi aktami rangi rozporządzeń jest stworzenie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC) w zgodzie z dyrektywą NIS.

Podmioty, które wchodzą w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa mają za zadanie utworzyć jeden spójny system, który pozwoli na podejmowanie zróżnicowanych ale skutecznych działań mających przeciwdziałać zagrożeniom, jak i zapewniający skuteczne reagowanie na incydenty.

Na tegorocznej konferencji Security Case Study 2018 Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń zaprezentowała mapę przedstawiającą najważniejsze relacje zachodzące pomiędzy podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i ich obowiązki, mapę, która mamy nadzieję pomoże lepiej zrozumieć ustawę.

 

 

Wskazówki dotyczące czytania mapy:

Aby zapoznać się z poszczególnymi relacjami wystarczy najechać kursorem na interesujący Cię podmiot krajowego systemu bez naciskania myszką i chwilę poczekać (kolorowe okręgi na mapie). Z kolei, aby dowiedzieć się więcej o danej relacji, należy przycisnąć na interesujący nas podmiot (okrąg).

  • kolorowe okręgi to podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
  • zielone linie wskazują na współpracę pomiędzy poszczególnymi podmiotami
  • zielone przerywane linie przedstawiają ewentualną współprace pomiędzy podmiotami
  • pomarańczowe linie dotyczą przekazania informacji i danych
  • czerwone linie obejmują proces obsługi incydentu
  • niebieskie linie to przekazanie rekomendacji

 

PRZEJDŹ DO MAPY

 

.

Śledź na:
TT: @cybsecurity_org
Facebook: @FundacjaBezpiecznaCyberprzestrzen
In: /cybersecurity-foundation/

Share Button