XIX FORUM ADO/ABI

CPI_forumZapraszamy do udziału w XIX FORUM ADO/ABI „Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych oraz reforma prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej”. Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń jest patronem XIX FORUM ADO/ABI.

Forum odbędzie się w dniu 25 listopada 2015r., w Warszawie. Jest to spotkanie dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych, dwoma najbardziej aktualnymi zagadnieniami pozostają: stosowanie zmienionych przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) oraz przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich oraz przyjmowane właśnie w Unii Europejskiej ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Właśnie tym tematom będzie poświęcone XIX Forum ADO/ABI. Podczas Forum zostaną nie tylko wyjaśnione nowe przepisy prawa, ale także przedstawione praktyczne aspekty ich stosowania.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu:
http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2015/fado2/formularz_pr10.php

 

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie:
http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2015/fado2/index.php

A w nim między innymi:

Aktualny stan prac w instytucjach Unii Europejskiej nad ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Michał Czerniawski (Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)

Harmonogram i zakres wdrażania nowych przepisów o ochronie danych osobowych w Polsce w latach 2016-2018 adw. Xawery Konarski (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)

Data Protection Officer (DPO) następca urzędnika ds. ochrony danych osobowych (personal data protection official) oraz administratora bezpieczeństwa informacji – omówienie funkcji i różnic w stosunku do stanu obecnego adw. dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)

Podstawowe wyzwania dla podmiotów stosujących przepisy o ochronie danych osobowych (administratorów danych i przetwarzających) związane z przyjęciem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych r.pr. dr Arwid Mednis, adw. Xawery Konarski Michał Czerniawski

Dwugłos w sprawie zalet i wad wyboru opcji (z powołanym ABI albo bez niego) wykonania zadania zapewniania przepisów o ochronie danych osobowych po kilkunastu miesiącach obowiązywania nowych regulacji r.pr. dr Arwid Mednis (Uniwersytet Warszawski, Wierzbowski Eversheds)
Maciej Byczkowski (Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji)

Pierwsze doświadczenia w przeprowadzaniu sprawdzeń przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz opracowywaniu sprawozdań Maciej Byczkowski (Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji)

Prowadzenie przez ABI rejestru zbiorów danych w praktyce – studium przypadków Maciej Kołodziej (administrator bezpieczeństwa informacji, Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji)

Przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Czy nowelizacja z dnia 7.11.2014 r. wpłynęła na praktykę transgranicznych transferów danych osobowych?

Więcej informacji na stronie: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2015/fado2/index.php

 

Share Button