Zapraszamy do udziału w warsztatach

warsztatyCPIZapraszamy do udziału w warsztatach
PRAKTYCZNE PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I BAZ DANYCH,
które odbędą się 16 kwietnia w Warszawie.
Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń jest patronem medialnym seminarium.

 

Na podstawie poniższego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO,
zapraszamy do skorzystania z 10% RABATU:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/aodo/formularz_pr10.php

Komisja Europejska przedstawiła projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Rozporządzenie wprowadza nowe ramy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z głównymi zasadami oraz zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikającymi z przedstawionego projektu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Ponadto, w ramach szkolenia przedstawione zostaną w praktyczny sposób wybrane aktualne problemy prawne związane z ochroną danych osobowych, w tym przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem pracowników oraz przetwarzaniem danych biometrycznych. Omówione zostaną praktyczne konsekwencje biznesowe ostatniej nowelizacji przepisów powodującej objęcie ochroną danych indywidualnych przedsiębiorców. Uczestnicy szkolenia poznają również zasady powierzenie przetwarzania danych osobowych w tym sporządzania umów o powierzenie danych osobowych w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, wymaganiami GIODO oraz najlepszymi standardami. W ramach szkolenie przedstawione zostaną również zasady ochrony baz danych obejmujących dane osobowe. Szkolenie oparte będzie na analizę najnowszego orzecznictwa sądowego, opinii Grupy 29 oraz dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych.

PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie:
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/aodo/index.php,
a w nim m.in.:

– PRIVACY BY DESIGN – nowe podejście do tworzenia i eksploatacji systemów informatycznych przeznaczonych do przetwarzania danych osobowych
– Aktualne problemy prawne związane z uzyskaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
– Ochrona danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców
– Ochrona danych osobowych biometrycznych
– Ochrona danych osobowych w cloud computing
– Obrót bazami danych zawierającymi dane osobowe
– Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych – co nowego przyniesie?
– Monitoring wizyjny i kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy a ochrona prywatności i danych osobowych
– Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., kontakt: [email protected]

 

 

 

 

Share Button