Zaproszenie na II Forum CYBERSEC

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Screen Shot 2016-09-30 at 11.27.4726 i 27 września 2016 r. w Krakowie,  odbędzie się Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, Konferecnja poświęcona strategicznym wyzwaniom cyberprzestrzeni.

Cybersec gości polityków i dycydentów. Główne tematy dyskusji koncentrują się na budowaniu regionalnego systemu cyberbezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, obronie państw NATO, edukacji w sieci Internet oraz innowacjach oraz współpracy publiczno-prywatnej.

W czasie forum odbędą się cztery panele. Zaproszeni goście dyskutować będą na tematy: Państwo, Wojsko, Przyszłość, Biznes.

Ścieżka Państwo poświęcona będzie budowaniu wielopodmiotowej współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej, w celu wypracowania regionalnego systemu cyberbezpieczeństwa. Rozmowy będą także o implementacji przyjętej niedawno unijnej Dyrektywy ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (NIS) oraz o tym, w jaki sposób skoordynować wysiłki państw członkowskich UE w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ścieżka Wojsko skupi się na kwestiach związanych z obroną państw NATO. Dyskusje opierać się będą na konkluzjach lipcowego szczytu Sojuszu w Warszawie, podczas którego pojawiła się deklaracja o strategicznej współpracy NATO – UE w obszarze cyberbezpieczeństwa i zagrożeń hybrydowych, a cyberprzestrzeń uznana została za operacyjną domenę działań wojennych. Dodatkowo, omówiane będą walka z terroryzmem za pomocą cybernarzędzi oraz metody wykorzystane przez terrorystów do komunikowania się i zdobywania informacji.
Podczas Ścieżki Przyszłość analizowane będą wyzwania płynące z coraz większego deficytu podaży cyberspecjalistów. Uczestnicy sesji porozmawiają także o promowaniu i rozwoju innowacyjnych produktów oraz usług dla cyberbezpieczeństwa. To one są kluczowe w wyścigu o przewagę w cyberprzestrzeni z hakerami. W Ścieżce Biznes, eksperci skupią się na tworzeniu mechanizmów efektywnej współpracy publiczno-prywatnej i cyberbezpieczeństwie systemów sterowania przemysłowego.

Patronat honorowy nad konferencją CYBERSEC 2016 sprawują: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Minister Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwo Rozwoju,  Minister Infrastruktury i Budownictwa, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu Państwa, Prokuratura Krajowa, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Urząd Dozoru Technicznego. Partnerzy strategiczni: PGZ Polska Grupa Zbrojeniowa SA, Deloitte, Microsoft, PKO Bank Polski. Partnerzy główni: PGNiG, Exatel, Tauron. Partnerzy: GPW, Orlen. Partnerzy merytoryczni: ICANN, United Nations Global Compact. Patroni medialni: Wysokie Napięcie, TVP Info, Wprost, Do Rzeczy, Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie, niezależna.pl, Biznes Alert, CyberDefence24, wnp.pl, Nowy Przemysł, IT w Administracji, Dziennik Internautów, Kierunek Chemia, Zaufana Trzecia Strona. Partnerzy instytucjonalni: Association for International Affairs, Slovak Security Policy Institute, European Technology Platform Industrial Safety, Szazadveg Foundation. Partner – Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Organizator – Instytut Kościuszki.

Więcej szczegółów na stronie :http://cybersecforum.eu/

13901431_1729261230671781_3365945127449835104_n

 

 

 

 

 

 

 

Share Button