Cyber, Cyber… – 147 – Bierzemy szklaną kulę i przewidujemy trendy w cyber na 2022 r.

Jesteśmy na początku 2022 roku i wspólnie z ekspertami ComCERT zastanawiamy się jakie zagrożenia, naruszenia i potencjalne incydenty cyberbezpieczeństwa będą na topie w najbliższych miesiącach. A zatem bierzemy szklaną kulę i przewidujemy m.in.: więcej poważnych wycieków danych (i idące za tym zobojętnienie na ten fenomen), cybercrime-as-a-service, zagrożenia mobilne i tematy powiązane z prawnymi aspektami cyberbezpieczeństwa. Wystąpili: Cyprian Gutkowski, Mirosław Maj i Maciej Pyznar.

Znajdziesz nas również:

Obrazek: autor: Canva.com

Share Button