Cyber, Cyber… – 148 – SIEM VS Cyberbezpieczeństwo, czyli jak optymalizować monitorowanie zagrożeń

SOC i monitoring cyberbezpieczeństwa w oparciu o system SIEM wymagają dużego zaangażowania. W podkaście nie tylko odnosimy się do technologii, ale również wyzwań organizacyjnych i procesowych. Rozważamy też kierunki w jakich podążają producenci SIEM-ów oraz dokonujemy próby identyfikacji najważniejszych problemów i przeszkód. Parafrazując klasyka – “co z tym SIEM-em?”. Posłuchaj co mamy do przekazania. Wystąpili: Kamil Gapiński, Piotr Kępski, Maciej Pyznar i Konrad Zwoiński.

Znajdziesz nas również:

Obrazek: autor: Canva.com

Share Button