Cyberbezpieczeństwo a Strategia Bezpieczeństwa Narodowego cd

bbn2Wczoraj 10 października br. w ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa w BBN (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego) odbyło się już drugie z cyklu spotkanie poświęcone bezpieczeństwu państwa w cyberprzestrzeni. Po raz kolejny wśród zaproszonych gości znalazła się Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

17 września odbyła się pierwsza debata podczas której zaproszeni eksperci dyskutowali o celach, a także warunkach zapewniania cyberbezpieczeństwa kraju, instytucji oraz obywateli. Głównym tematem czwartkowego spotkania były kierunki działań na rzecz cyberbezpieczeństwa.

Cykl 4 spotkań z udziałem przedstawicieli resortów, instytucji pozarządowych oraz przedstawicieli sektora prywatnego i ekspertów ma na celu wypracowanie propozycji zapisów mogących znaleźć się w przygotowywanej obecnie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.

Podjęty został m.in. temat nad rolą samego państwa, które według rozmówców nie powinno być jedynym „właścicielem” problematyki cyberbezpieczeństwa lecz  pełnić rolę organizatora i koordynatora wsparcia. Padła też propozycja utworzenia swego rodzaju „pogotowia cybernetycznego” czyli instytucji udzielającej pomocy i wsparcia obywatelom. Podnoszona również była kwestia potrzeby edukacji i budowania „cyberświadomości” społeczeństwa, podmiotów komercyjnych oraz instytucji państwowych.

Minister Stanisław Koziej, szef BBN zaznaczył w czasie dyskusji, że w Strategii tej problematyka cyberbezpieczeństwa powinna zostać ujęta zarówno w kontekście działań ochronnych (ochrona obywateli, instytucji prywatnych oraz państwowych) w cyberprzestrzeni, jak i działań ofensywnych.

To ważny moment ponieważ spotkania – cykl 4 spotkań –  mają na celu wypracowanie propozycji zapisów mogących znaleźć się w przygotowywanej obecnie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. W tym najważniejszym dokumencie poświęconym bezpieczeństwu państwa zatwierdzanym przez Prezydenta RP, ujęte zostaną strategiczne podstawy cyberbezpieczeństwa, będą one punktem wyjścia do prac nad budową systemu cyberbezpieczeństwa RP.

 

 

 

 

 

Share Button