Cyberbezpieczeństwo a Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

bbn1We wtorek 17 września br. w ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa w BBN zapoczątkowano cykl spotkań poświęconych bezpieczeństwu państwa w cyberprzestrzeni. Wśród zaproszonych gości znalazła się również Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

Do dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele ośrodków analitycznych, a także resortów i instytucji odpowiedzialnych za ochronę cyberprzestrzeni. Zaplanowano cykl spotkań, których celem jest wypracowanie, na podstawie eksperckich dyskusji, propozycji do zapisów mogących znaleźć się w przygotowywanej obecnie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.

1-14497_g

Pierwsze spotkanie traktowało o samych celach, a także warunkach zapewniania bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni.

Wśród najczęściej pojawiających się wątków znalazły się zagadnienia dotyczące wzajemnej współpracy zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej w zakresie ochrony cyberprzestrzeni.

We wtorkowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojskowej Akademii Technicznej, Collegium Civitas, Polskiej Akademii Nauk, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Instytutu mikroMakro, Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego oraz sektora prywatnego. Kolejne spotkanie planowane jest w pierwszej połowie października.

 

Źródło fot.: BBN

Share Button