Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC

cyberseckartaCoraz więcej kluczowych aspektów życia społecznego, gospodarczego oraz militarnego przenosi się do cyberprzestrzeni. Mimo, iż bezpieczeństwo w tym obszarze nabiera strategicznego znaczenia, jak dotąd nie podjęto wystarczająco kompleksowej analizy wyzwań i zagrożeń związanych z transferem do niego  funkcji państwa i podmiotów niepublicznych.
Instytut Kościuszki, dążąc do wypełnienia owej luki, podjął się organizacji pierwszej tak kompleksowej platformy dialogu na temat cyberbezpieczeństwa – Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC. Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń jest współorganizatorem Forum.

Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC to wydarzenie angażujące tak wielu kluczowych interesariuszy cyberprzestrzeni

Wydarzenie skierowane jest do:

– najwyższych przedstawicieli państw i organizacji międzynarodowych;
– wpływowych polityków i decydentów  z kluczowych podmiotów publicznych;
– uznanych ekspertów i praktyków zajmujących się cyberbezpieczeństwem;
– kluczowych reprezentantów sektora prywatnego.

CYBERSEC to:

– elitarna platforma wymiany doświadczeń w zakresie strategicznych zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji, zarówno w ujęciu cywilnym oraz militarnych w tym np. cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej;
– miejsce konsultacji europejskich i narodowych rozwiązań regulacyjnych, będących odpowiedzią na globalne wyzwania związane m.in. z ochroną prywatności użytkowników internetu oraz bezpieczeństwem wrażliwych danych podmiotów prywatnych i publicznych;
– płaszczyzna identyfikacji kluczowych wyzwań, potrzeb wymiany opinii na temat zwiększania poziomu bezpieczeństwa i współpracy podmiotów prywatnych i publicznych.

CYBERSEC 2015 odbędzie się 28-29 września tego roku.

Zapraszamy  na stronę internetową projektu do zapoznania się ze szczegółami:


www.cybersecforum.eu

CSforum

 

 

 

Faceebok                     Twitter

 

 

Share Button