Porozumienie o współpracy Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i Wojskowej Akademii Technicznej.

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie podpisały porozumienie o współpracy.
W ramach porozumienia partnerzy będą realizować wspólnie projekty badawczo – rozwojowe, a także animować sieć współpracy, mającą na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego obu stron.

 

 

OBSZARY WSPÓŁPRACY

Porozumienie wyznacza obszary współpracy, którymi są: działalność naukowo-badawcza i ekspercka, jak i działalność edukacyjna.

 

 CELE POROZUMIENIA

Jednym z najważniejszych celów porozumienia jest rozwój laboratorium poświęconego badaniom nad procesami operacji informacyjnych. Dzięki laboratorium możliwe będzie kształcenie specjalistów z tego obszaru.

Porozumienie dotyczy też współpracy w obszarze wspierania i realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, ich promowania i komercjalizacji. W szczegółach może to być realizowane przez wymianę doświadczeń, doradztwo naukowo-badawcze i konsultacje techniczne.

Ze współpracą obie strony wiążą duże nadzieje na realizację ciekawych projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jeszcze w tym półroczu uruchomione zostaną kursy z wiedzy dotyczącej identyfikacji operacji informacyjnych oraz metod reagowania na nie. Liczymy, że będą one realnym wkładem we wzrost kompetencji z tego obszaru, co w związku ze wzrostem zagrożeń w przestrzeni informacyjnej, staje się niezwykle ważnym zadaniem.

 

 

 

Share Button