Porozumienie o współpracy

podpisywanie

Wczoraj (29 kwietnia 2014 r.) w Akademii Obrony Narodowej odbyło się spotkanie rektora AONu – komendanta gen. dyw. dr. hab. Bogusława Packa z przedstawicielami organizacji pozarządowych. W czasie spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy, biorącymi udział w spotkaniu, niezależnymi instytucjami – Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego, Instytutami Kościuszki oraz MikroMakro a także Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

Cele porozumienia

Głównym celem spotkania było ustalenie zasad współpracy pomiędzy w/w. organizacjami pozarządowymi a AON. Przedstawiciele Fundacji i Stowarzyszeń w obecności rektora – komendanta zawarli porozumienie na mocy którego zamierzają wspólnie podjąć działania do zbudowania podstaw do stworzenia zespołu reagowania w cyberprzestrzeni w sytuacjach kryzysowych w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Zespół ten będzie na stałe współpracował z AON.

Na spotkaniu poruszany był temat reorganizacji NSR, polegający na stworzeniu dodatkowej formacji działającej w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Podobne formacje istnieją m.in. w Estonii – Estonian Defence League’s Cyber Unit – jest to ochotnicza jednostka do wykrywania i zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni państwa. Jednocześnie owa jednostka wpisywałaby się w istniejące struktury NSR.

MROC2486

Kluczowymi obszarami, w których można spodziewać się cyberzagrożeń są: obszar propagandowy, ataki na infrastrukturę krytyczną oraz ataki skierowane na istotne serwisy masowe (tj. bankowość internetowa, portale społecznościowe).

Generał Pacek zgodził się co do istotności i konieczności stworzenia jednostki odpowiedzialnej za szeroko rozumiane zabezpieczenia cyberprzestrzeni RP, wg Generała istnieje „konieczność kompatybilnej współpracy w strukturze cyberbezpieczeństwa”. Koncepcja z pewnością odpowiada na aktualne zapotrzebowanie i jest istotną inicjatywą w budowaniu bezpieczniejszej cyberprzestrzeni RP. Generał wyraził chęć współpracy Akademii w procesie przygotowawczym oraz wdrożeniowym koncepcji „poszerzenia NSR o zespół ds. działań w cyberprzestrzeni”.

Share Button