W BBN powstał zespół ds. cyberbezpieczeństwa

wywiadW Biurze Bezpieczeństwa Narodowego powołany został stały zespół do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP.

Zespół powstał aby proponować i opiniować kierunki polityki państwa w zakresie ochrony cyberprzestrzeni.

 

W BBN powołany został zespół do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. Click To Tweet

Jak czytamy na stronach Biura Bezpieczeństwa Narodowego: „Przesłanką powołania zespołu były m.in. wnioski raportu Najwyższej Izby Kontroli z sierpnia 2015 r., wskazujące na braki w koordynacji struktur oraz strategii bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP.”, „BBN, jako prezydencki ośrodek analityczny zapewniający ponadresortowe i całościowe spojrzenie na sprawy bezpieczeństwa państwa, chce wspierać oraz inspirować instytucje wiodące w obszarze bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. Rekomendacje wypracowane przez zespół będą mogły stanowić podstawę aktów prawnych i dokumentów strategicznych, jak zatwierdzana przez Prezydenta RP Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP.

Zespół został powołany zarządzeniem Szefa BBN z 16 lutego br.,w jego skład weszli eksperci Biura oraz przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych a przewodniczącym zespołu został zastępca szefa BBN minister Jarosław Brysiewicz,  Członkami Zespołu mogą być również przedstawiciele ministrów właściwych w sprawach informatyzacji, spraw wewnętrznych oraz obrony.

 

Źródło:
https://www.bbn.gov.pl/

 

 

Share Button