Założenia strategii cyberbezpieczeństwa dla RP – Zaproszenie do konsultacji

Wczoraj na stronach Ministerstwa Administracji do publicznej konsultacji został przekazany dokument MC określający „Założenia Strategii Cyberbezpieczeństwa dla RP”.

W dokumencie przedstawiona jest prawno-instytucjonalna analiza stanu obecnego. Kolejny raz mowa jest o tym, że w Polsce brak jest procedur czy poziomów reakcji na zagrożenia zidentyfikowane w sieciach teleinformatycznych. Widać braki w koordynacji struktur, a także strategii bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP a kompetencje związane z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni dzielone są przez wiele podmiotów.

Do publicznej konsultacji przekazany dokument Założenia Strategii Cyberbezpieczeństwa dla RP Click To Tweet

Dokument przedstawia również główne założenia budowy efektywnego systemu ochrony cyberprzestrzeni RP oraz proponowane rozwiązania, które posłużą do przygotowania krajowej Strategii Cyberbezpieczeństwa RP.

„Prezentowany dokument główny nacisk kładzie się na sferę organizacyjną systemu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zakłada się, że opracowane Założenia Strategii Cyberbezpieczeństwa dla RP, jako dokument kierunkowy, stanowiły będą podstawę do opracowania Strategii Cyberbezpieczeństwa RP, która to będzie dokumentem dokładniej opisującym wszystkie wskazane kierunki działań. Zakłada się że opracowanie Strategii Cyberbezpieczeństwa RP będzie realizowane z udziałem interesariuszy procesu i konsultacji z ekspertami.”

Konsultacje można przesyłać do dnia 8.03.2016 r.

Szczegóły oraz sam dokument „Założenia strategii cyberbezpieczeństwa dla RP”

 

Źródło: https://mc.gov.pl/

 

Share Button