Dropper-Trojan

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

To rodzaj złośliwego oprogramowania, odpowiedzialnego za instalację innego złośliwego oprogramowania jednego lub nawet więcej (kilka lub kilkanaście) innych instancji. Działa jako nośnik, zawierający w sobie inny szkodliwy plik wykonywalny. Po uruchomieniu „wkrapla” lub instaluje zawarty w sobie plik i wykonuje go. Historycznie rzecz biorąc, termin dropper „zakraplacz” został użyty przez badaczy antywirusowych do opisu pliku, którego jedynym celem było wprowadzenie wirusa komputerowego w stan działania. Nazywane były też wirusami „generacji zero”, w nawiązaniu do terminu „pacjent zero” jakiego lekarze używają w epidemiologii dla określenia pierwszego zarażonego pacjenta. W przypadku wirusów polimorficznych, droppery moga być w formie zaszyfrowanej, podczas gdy przenoszone przez nich wirusy pozostają w formie niezaszyfrowanego kodu.

źródło:

http://www.flickr.com/photos/adam_jones/5747677790/

http://www.virusradar.com/en/glossary/dropper-trojan

Share Button