UKE publikuje „Poradnik bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych podłączonych do sieci Internet”

Zapraszamy do lektury „Poradnika bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych podłączonych do sieci Internet.”

Poradnik jest publikacją Urzędu Komunikacji Elektronicznej, powstał we współpracy z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dostrzegając zagrożenia w szeroko rozumianej cyberprzestrzeni uważa za istotne propagowanie zasad bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji elektronicznej. Realizując powyższe publikuje poradnik „Najważniejsze zagrożenia dla urządzeń mobilnych podłączonych do sieci Internet”, stanowi uzupełnienie i jednocześnie rozwinięcie przedstawionego w 2015 roku „Poradnika bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni”.

Poradnik przeznaczony jest dla szerokiej grupy konsumentów korzystających z usług elektronicznych, a zawarte w nim informacje dotyczą najczęstszych, potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z urządzeń mobilnych połączonych do Internetu. Opisano w nim skutki zagrożeń, możliwe do zastosowania zabezpieczenia oraz dobre praktyki rekomendowane użytkownikom pozwalające lepiej zrozumieć zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń.

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem

 UKE-mobilne-cover

Share Button