Cyber – EXE Gruzja 2015

CEG15Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń jest organizatorem ćwiczeń z zakresu ochrony przed cyberatakiem infrastruktury o strategicznym znaczeniu dla państwa – Cyber–EXE.

Krótko o ćwiczeniach

Takie ćwiczenia organizujemy w Polsce już od czterech lat (https://www.cyberexepolska.pl/ , w styczniu opublikujemy raport z ostatnio organizowanych polskich ćwiczeń Cyber-EXE Polska 2015), natomiast od dwóch lat FBC współorganizuje i koordynuje tego typu ćwiczenia (ćwiczenia warstwy technicznej) również w Gruzji, na zlecenie gruzińskiego rządu – Cyber–EXE Gruzja.

Cyber–EXE Gruzja

W tym roku ćwiczenia „Cyber–EXE Gruzja 2015″ odbyły się w dniu 27 listopada w Akademii Wojskowej Gruzji w Gori, ich celem było przygotowanie specjalistów w gruzińskich organizacjach publicznych i prywatnych do obrony przed cyberatakami.

Organizatorami i uczestnikami ćwiczeń byli min:. Akademia Wojskowa w Gruzji, Agencja Wymiany Danych (DEA), działające w ramach gruzińskiego Ministerstwa Obrony – Biuro ds. Cyberbezpieczeństwa LEPL, Gruziński CERT Rządowy, przy współpracy Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

logos_CEG2015

Wśród zaproszonych gości byli:

Szef gruzińskich sił zbrojnych wraz ze Sztabem Generalnm – Vakhtanga Kapanadze,
Zastępca Ministra Obrony Gruzji – David Ebralidze,
Wiceminister sprawiedliwości i Agencji Wymiany Danych – Micheila Sardjveladze,
Dyrektor Biura ds. Cyberbezpieczeństwa LEPL – Adria Gotsiridze
Przewodniczący Agencji Wymiany Danych – Irakli Gvenetadze.
Na zaproszenie Biura ds. Cyberbezpieczeństwa LEPL ​​w ćwiczeniach „Cyber–EXE Georgia 2015″ uczestniczyli także attaché wojskowi.

Przedstawiamy krótką relację video z wydarzenia. Ponieważ jest ona w języku gruzińskim przytaczamy poniżej tłumaczenie wypowiedzi z materiału.

David Ebralidze, Pierwszy Zastępca Ministra Obrony Gruzji:
„Przedsięwzięcie Cyber–EXE jest jednym z najlepszych przykładów, jak powinny być prowadzone krajowe, wspólne ćwiczenia. Niewątpliwie będziemy starać się zwiększyć liczbę takich zdarzeń w przyszłości i nasze Ministerstwo podejmie jeszcze bardziej aktywny udział w ich organizacji. Ministerstwo Obrony Gruzji realizuje projekt poprawy cyberbezpieczeństwa w kraju, więc w tym kontekście zwracamy szczególną uwagę na tego rodzaju ćwiczenia.”

 Vakhtang KapanadzeSzef Gruzińskich Sił  Zbrojnych:
„Na tle dzisiejszych wyzwań hybrydowych, bezpieczeństwo cyberprzestrzeni staje się ważniejsze niż bezpieczeństwo informacji w ogóle. Jak to mówią, kto jest właścicielem przestrzeni wirtualnej, posiada pole bitwy. Taka jest rzeczywistość i jestem bardzo zadowolony, że ochrona cyberprzestrzeni była dzisiaj przedmiotem naszych ćwiczeń. Chcę podkreślić znaczenie tworzenia rezerw cybernetycznych, takiego podejścia wzajemnej współpracy urzędów cywilnych i wojskowych, które zwiększają zdolności obronne i wzmacniają państwo.”

Micheil Sarjveladze, Wiceminister Sprawiedliwości i Agencji Wymiany Danych LEPL:
“Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, które jest naturalnie połączone z rozwojem każdej technologii informatycznej i oczywiście jest istotne dla wdrażania zasad e-administracji. W związku z tym Agencja Wymiany Danych LEPL działająca przy Ministerstwie Sprawiedliwości aktywnie uczestniczy w procesach, w których jednym z głównych celów jest osiągnięcie niezbędnego poziomu kwalifikacji specjalistów w obronie przed incydentami w cyberprzestrzeni i poprawie bezpieczeństwa cybernetycznego. Niezbędne jest więc wdrażanie międzynarodowych standardów bezpieczeństwa.”

Andria Gotsiridze, Dyrektor Biura ds. Cyberbezpieczeństwa LEPL:
“Bardzo ważną rzeczą w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego jest ścisła współpraca między urzędami w kraju. Dziś Ministerstwo Obrony Gruzji jest gospodarzem jedynych w swoim rodzaju ćwiczeń cybernetycznych w sektorze obronnym, które zostały zaprojektowane przez naszych polskich kolegów. Program jest bardzo klasyczny, jedna grupa to cyberatakujący a druga grupa reprezentuje bezpieczeństwo i obronę. Jest to kolejny krok w rozwoju zdolności cybernetycznej naszego kraju. ”

 

Share Button