„Internet jako globalne dobro wspólne?” – debata o przyszłości Internetu

Sejm-konferencja

„Internet jako globalne dobro wspólne?” – debata

W najbliższy wtorek, 9 czerwca br., odbędzie się konferencja organizowana w Sejmie przez Komisję Administracji i Cyfryzacji – „Internet jako globalne dobro wspólne?”. Obrady odbędą się pod honorowym patronatem marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. Udział w debacie wezmą przedstawiciele organizacji pozarządowych i rządu, naukowcy, przedsiębiorcy i politycy, w tym również Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Podczas debaty prezes naszej fundacji, Mirosław Maj przedstawi „Wnioski i rekomendacje” podsumowując tę dyskusję.

Debata to okazja do tego by eksperci ze środowisk pozarządowych, naukowych, administracji publicznej oraz przedsiębiorcy z sektora teleinformatycznego mogli wymienić poglądy na temat podstawowych praw  w przestrzeni cybernetycznej, gospodarczych aspektów funkcjonowania Internetu i cyberbezpieczeństwa Polski. Polski punkt widzenia na rozwój Internetu przedstawi marszałek Radosław Sikorski. Wnioski z debaty będą wykorzystane m.in. do sformułowania stanowiska Polski, które zostanie przedstawione na forum globalnym ONZ w grudniu bieżącego roku.

W czasie dyskusji uczestnicy m.in. będą szukać wspólnej odpowiedzi na pytanie, czy Internet powinien być zarządzany przez organizacje państwowe, czy też być ponadpaństwową przestrzenią, która wymaga własnych autonomicznych regulacji tworzonych oddolnie. Ponadto eksperci będą dyskutować na temat wolności w Internecie, neutralności sieci oraz jej ram prawnych. Zastanowią się czy narodowi prawodawcy mogą się dostosować do nowych globalnych reguł oraz skutecznie chronić prawa polskich użytkowników sieci.

Na wielu światowych forach odbywają się debaty na temat przyszłości funkcjonowania Internetu oraz zarządzania nim. Zorganizowana w Sejmie konferencja jest polskim wkładem w ogólnoświatową dyskusję i określenie propozycji dalszych działań.

Zarys tematyki konferencji organizowanej przez Komisję Administracji i Cyfryzacji Sejmu RP

 

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=B984CEBC2802C1E0C1257E5B0044B329

 

Share Button