Komentarz do projektu „Polityka ochrony cyberprzestrzeni RP”.

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń wraz ze Stowarzyszeniem Euro-Atlantyckim oraz Fundacją Instytut Mikromakro zajęła wspólne stanowisko w sprawie dokumentu „Polityka ochrony Cyberprzestrzeni RP”.

Do konsultacji publicznej przekazany został dokument „Polityka ochrony Cyberprzestrzeni RP” jest to kolejna w ostatnich latach próba przedstawienia spójnego podejścia instytucji państwa do zagrożeń związanych z używaniem technologii informacyjnych. Przygotowały go wspólnie dwa konstytucyjnie niezależne, ale kluczowe w sprawach bezpieczeństwa informacyjnego organy: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Projekt określa przede wszystkim instytucjonalne ramy informacyjnego bezpieczeństwa państwa w zakresie, który nazwano bezpieczeństwem cyberprzestrzeni RP.

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń wraz ze Stowarzyszeniem Euro-Atlantyckim oraz Fundacją Instytut Mikromakro zajęła w tej sprawie wspólne stanowisko.

Oto w skrócie główne uwagi jakie zawiera oficjalny komentarz do projektu „Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP” jaki przedstawiliśmy w tej sprawie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

KOMENTARZ DO PROJEKTU „POLITYKA OCHRONY CYBERPRZESTRZENI RP”

 

Share Button